ככה קיבלתי אותם. עם הניילונים)

ככה קיבלתי אותם. עם הניילונים)