No Picture

חוזר

17 בדצמבר 2013 Nate 0

ביום חמישי, ב' טבת, לפני כמעט שבועיים הלכה לעולמה אימי, תמרה ברנדל. מעבר לתחושות ההפתעה, ההלם והכאב חשתי בעיקר חסום. כמות האויר שיש לי בריאות […]