No Picture

נייר לקמוס

26 בנובמבר 2014 Nate 0

כשלמדתי ביולוגיה במסגרת התיכון השתמשתי לא אחת בנייר לקמוס. את הנייר הייתי מכניס לדגימת בוצה שהופקה במתקן "ביו-גז" ואחרי שניות הוא היה משנה את צבעו […]