No Picture

רגע, ברנדל זה לא אשכנזי?

9 במרץ 2014 Nate 0

את השאלה בכותרת הפוסט שמעתי לעיתים קרובות. אחרי שאמא נפטרה וחזנות הפכה להרגל יומי היא התחדדה. "אם אתה ברנדל, למה ה"קדיש" שלך ספרדי? העובדה שהשם […]