רבי נחמן מברסלב בסיפורי מעשיות: מעשה התבואה המשוגעת

גולשת חביבה בשם ציונה בטויניק ביקשה הסבר לשיר "חיטה משגעת" של יוחאי בן אב"י.

ובכן, מדובר באדפטציה לירית לאחד מסיפורי רבי נחמן מברסלב.

הכרתי אותו בגיל מאוד צעיר בעקבות חזור בתשובה שגר לידנו והעביר לילדי השכונה שיעורים שכללו יהדות, מצוות, לימוד משניות בעל פה וסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב.

הסיפור הזה ביחד עם "מעשה מאבידת בת מלך" מלווה אותי מאז כיתה בי"ת ואני שמח לחזור אליו כל פעם מחדש. יש לו פרושים רבים ואני מקווה לכתוב פעם פירוש משלי.


מעשה מהתבואה – מעשה התבואה המשוגעת

שפעם אחת אמר המלך לאוהבו, השני למלך

באשר אני חוזה בכוכבים
רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זו
מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע
אם כן יטכס עצה.
וענה לו: שעל כן יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכול מתבואה הנ"ל.
וענה לו המלך: אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים.
וכל העולם יהיה משוגע אז יהיה להפך
[ולהכין בשביל כולם אי אפשר]
שאנחנו יהיו המשוגעים.
על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה.
אבל רק זה שנסמן סימן על מצחנו שנדע כל כל פנים שאנחנו משוגע.
שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן שתסתכל על מצחי
נדע מהסימן שאנחנו משוגע.


אפשר גם לשמוע קצת יותר אקטואלי כאן: