1 Comment

  1. חוץ מהדבר הבולט בבורות של הארץ, ההסתה בתמונה ברורה.

    אותו אתר השנאה והשקרים. מה שמכונה Haaretzism (כלומר הנטייה והשיגרה להצדיק גזענות ערבית שתוקפת יהודים מחד, להתעלם מההמונים שתומכים בטרור, ומאידך לצייר כל מי שדואג מגזענות הערבית הטרור במילים דרמטיות שליליות)

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*