שבעת הרועים: חיים דוד סרצ'יק

  Gm
אברהם אבינו איש חסד,

  Cm Bb Eb        Gm
יצחק אבינו נאזר בגבורה

  Gm   D          Gm
יעקב אבינו כליל תפארת

  Gm F Cm   F      C
משה רבינו רעיא מהימנא

  Gm Cm         Gm Cm  Bb Eb
אהרון        הכהן      אוהב שלום

  Gm   F   Cm   F Gm Cm
יוסף הצדיק     צדיק יסוד עולם

  Gm Cm    Gm Cm  Bb Eb
דוד מלך ישראל מלכא משיחא


לרכישת האלבום "מודה… וחי" של חיים דוד סרצ'יק: