גאוות יחידה

"אם יכולתם לבחור, לאיזו עדה הייתם רוצים להיולד ולמה?"
שואלת המנחה,
ואני עונה שהייתי רוצה להיות רוסי.
"אבל למה?" היא מקשה
ואני חושב:
בגלל החינוך וגאוות היחידה
אחת כזו שלא תלויה ביחס חיצוני
או במסכנות או תחושת קיפוח
אחת שמכבה את כור ההיתוך כמו קובעת: "אין לך מה להוסיף לי"
אחת כזו שמשדרת יציבות ברזל
שעמדה במבחן הזמן ובכל אתגר
צאר, אליטות, מועצות
וסטאלין.