דף האקורדים שלי

התחלתי לנגן בכיתה טי"ת.

שבעת הרועים -חיים דויד סרצ'יק